TRÉNING, WORKSHOP

A Millefolium által alkalmazott módszerek a T-csoport csoportdinamikai elméletére épülnek. Ennek alapja, hogy a strukturáltan összeállított, közösen végzett feladatok, játékok során a csoporttagok visszajelzéseket kapnak egymástól, a saját megnyilvánulásaikról, viselkedésükről. A tréning idején érzésekről beszélünk és nem ítélkezünk, nem minősítünk, a kialakuló bizalmi légkör lehetővé teszi, hogy a résztvevők spontán módon viselkedjenek és ne a mindennapok során rögződött magatartásmintáikat kövessék.
A visszajelzések segítenek megérteni, milyen hatással vannak másokra, és hogy a többiek hogyan befolyásolják őket. A visszajelzések értelmezését, feldolgozását a tréner vezetésével a csoport közösen végzi el.
A tréningek részeként, ha a visszajelzések alapján szükségesnek látja, minden csoporttagnak lehetősége van a saját változási, fejlődési akciótervének összeállítására.
A tréning intenzív együttlét a csoport többi tagjával. Az élmények, a gyakorlatok, a szituációk újszerűsége folyamatos aktivitást, cselekvő részvételt tesznek szükségessé. Egy-egy tréningcsoport létszáma 12-15 fő.

A tréner

A tréning a résztvevői tanulás elvére épít, a foglalkozásokon és a tanulságokat megfogalmazó megbeszéléseken is a résztvevőké a főszerep, a tréner nem oktató, hanem mellérendelt szerepben dolgozik. Feladata az érdeklődés, a bizalom, a nyíltság megfelelő szintjének és egy olyan műhelymunkának a megteremtése, melyben az emberek készek a saját és a másik viselkedésének elemzésére, az érzések közvetlen és nyílt kifejezésére, megfelelő visszajelzések adására. Szerepe a folyamatok irányítása, közös elemzések vezetése, a „csoportlégkör megfelelő mederben tartása”.


A tréning hatása, a tréning tematikájától függően

  • növeli az önismeretet, erősödik a résztvevők belső autonómiája, magabiztosságuk, egyéni hatékonyságuk
  • fejleszti a kommunikációs, együttműködési, egyéni konfliktuskezelési képességeket
  • fejleszti a vezetői kompetenciákat, felkészíti a résztvevőket csoportok irányítására, feladatok delegálásra, motiválására, konfliktusok kezelésre
  • alkalmas csoportok fejlesztésére, építésére, a csoporttagok kapcsolatai szorosabbá válnak, nyitottabbak, toleránsabbak lesznek egymással, nő a bizalom légköre és az egymás jobb megértésére törekvés
  • a kompetenciák kiépítésével, erősítésével növeli egyes a szakmai feladok hatékonyságát, például projektmenedzsment, stratégiai tervezés

Millefolium csapata

A Millefolium tréneri csapata a tréneri kompetenciák mellett rendelkezik tanácsadói és menedzsment, kompetenciákkal és tapasztalatokkal is. A tréningek és workshopok vezetése mellett több tanácsadói referenciájuk van, így szakmai szempontjaikkal, tapasztalataikkal is részt tudnak venni az Önök munkájában.

Millefolium tréning portfolió

Workshopok

A Millefolium tanácsadói és tréning csapata, tanácsadói megbízás keretében, vagy egyedi megkeresés alapján vállalja vállalati, közigazgatási környezetben, vagy civil szervezeteknél workshopok levezetését, facilitálását. Tapasztalat, hogy a szervezetek tagjai által végzett közös tervező, problémamegoldó munkának, közös döntések meghozatalának hatékonyságát jelentősen növeli külső, érdek nélküli facilitátor jelenléte. A facilitátor a szervezet belső erőviszonyaitól függetlenül, szakmai mederben tartja a közös munkát, segít a szervezetben lévő tudás, képességek megjelenítésében. Kérdéseivel, a „természetes” folyamatokra való rákérdezéssel hozzájárulhat a szervezet számára megszokott tevékenységekben rejlő erőforrások feltárásához.

A Millefolium testre szabott, egyedi tréningeket kínál ügyfeleinek

A Millefolium tréner csapata cégre, csoportra szabott egyedi tréningekkel dolgozik. A tréning tervezésének első lépése az oktatási és kompetencia szükségletek felmérése, interjúkkal, tesztetekkel és kérdőívekkel. Második lépés a tréning forgatókönyvének összeállítása a célok, a szükségletek és a rendelkezésre álló időkeret és erőforrások alapján. A tréning megtartását követően, utókövetés keretében mérjük és értékeljük a képzés hatását, amelyről visszajelzést készítünk megbízóinknak.
Az egyes tréning típusoknál modulokat határoztunk meg. Az oktatási szükségletek meghatározását követőn állítjuk össze a végleges tréning forgatókönyvet a modulok és a tréning időkerete alapján.