STRATÉGIA ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

Változásmenedzsment

„A változás jó – amíg valaki mással történik." A változásmenedzsment emberközpontú stratégiákat, módszereket és eszközöket használ, melyek az egyéni, csoport- és szervezeti szinten alkalmazva alapvető és fenntartható változást eredményeznek az alkalmazottak kultúrájában, viselkedésében és teljesítményében. Amikor a változás bekövetkezik, valami befejeződik, valami új vagy más elkezdődik, a kettő közötti idő pedig alkalmazkodással telik és átmeneti jellegű. Az emberek nem a változásnak állnak ellen, hanem a veszteségeket és a befejezést tapasztalják, az átmenetnek állnak ellen. A változásmenedzsment segít a szervezetnek kezelni az átmenetet és a változást követő célokra fókuszálni.

Stratégiai tanácsadás, tervezés

A stratégai tanácsadás elsősorban a jövőre koncentrál, az összefüggések és a lehetőségek szisztematikus feltárásával és elemzésével, a megfelelő megoldások kialakításával. A projektekhez több, nemzetközileg elfogadott tanácsadói eszközt alkalmazunk (pl. változási mátrix), az EU források elérését tervező szervezetek esetében figyelembe vesszük az EU stratégia tervezési elvárásait. A stratégiai vezetés módszere és eszközrendszere, a vállalati alkalmazáson túl, egyre jobban terjed a non-profit szektorban, illetve a közigazgatás területén is. Tanácsadóink többek között országos, ágazati és regionális stratégiák kialakításában szereztek tapasztalatot, és nyújthatnak segítséget ügyfeleinknek.

Szervezetfejlesztés

A szervezetfejlesztés tervszerű beavatkozás, amely a szervezet szisztematikus elemzésére és állapotának diagnózisára épít, kiterjed a szervezet egészére. A szervezetfejlesztés által indukált változtatás rendszerszerű, a teljes vállalatot (vagy egységet) érinti, a működés teljes átalakítását tűzi ki célul (pl. kultúraváltás). A szervezetfejlesztés sikerét a szervezet felső vezetésének elkötelezettsége biztosítja. A szervezetfejlesztés célja a szervezet életképességének és hatékonyságának növelése, a változni tudás erősítése és készenlét megteremtése a változásra a szervezet kompetenciáinak fejlesztése által.

Megvalósíthatósági tanulmányok készítése

A megvalósíthatósági tanulmány keretében megvizsgáljuk az Ön által felfedezett piaci lehetőséget, amit szeretne kihasználni. Bankok, jövőbeni üzleti partnerek, pályázatkiírók érthető okból kérik, előírják, hogy a finanszírozásban nyújtott részvételüket Ön számokkal, tervekkel, stratégiával alapozza meg. Független szakmai vélemény megfogalmazásával mi igazoljuk, hogy a piaci, pénzügyi, gazdálkodási helyzetben valóban profittal kecsegtet-e a vállalkozása.
Feltárjuk a termékben, folyamatokban, piacban rejlő kockázatokat, segítünk alternatív üzleti modellek kidolgozásában, hogy ötlete megvalósítható, vállalkozása fenntartható legyen.