MUNKÁINK

Stratégia és szervezetfejlesztés

  ESZA nKft
  • ESZA Nonprofit Kft. "Vállalati stratégia bevezetése"
  • "ESZA Stratégia Projekt 2012" az ESZA nKft 2020-ig terjedő vállalati stratégiájának összeállítása
  • ESZA nKft szervezet átalakítási és változáskezelési projekt vezetése
  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
  • "Az Állami Foglalkoztatási Szolgálati fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" című kiemelt projekt interim riportjának elkészítése, informatikai komponensének minőségbiztosítása (TÁMOP 1.3.1/07/1)
  Aditus Zrt
  • A faluvállalat komplex fejlesztési program szolgáltatásainak specifikálása és foglalkoztatási jó gyakorlatok összegyűjtése, elemzése, dokumentálása
  • Közfoglalkoztatási önellátó módszertanok, fejlesztési modellek és jó gyakorlatok (Faluvállalat)
  • Mobilitást ösztönző tanulmány kidolgozása, egységköltség konstrukció kidolgozása
  Albacomp Zrt.
  • Virtuális munkaerőpiac – Munkaközvetítők weboldalainak, közvetítési tevékenységük felülvizsgálata, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, informatikai rendszerterv kidolgozása
  Consero Kft.
  • eKözigazgatás 2010 Stratégia és Programterv elkészítése
  • Az e-kormányzat hatékonyság növelésének perspektívái
  • Az e-Kormányzat 2005 Stratégia és Programterv elkészítése
  • Az e-Kormányzat 2005 Stratégia és Programterv megvalósításának felülvizsgálata
  • Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren (KESZR) nyújtandó e-kormányzati szolgáltatások körének meghatározása
  • Állampolgárok és kisvállalkozások ICT tudását fejlesztő tanácsadói program kidolgozása
  • Az "eCom" Phare program follow-up projekt előkészítése a Szülőföld program keretében a határon túli magyar vállalkozások fejlesztésére
  • Elektronikus élelmiszerbiztonsági hálózat és adatbank kiépítésének megalapozása, megvalósíthatósági tanulmány
  • Kis és középvállalkozók e-commerce felkészítése PHARE projekt (eCom Phare Program EuropeAid/115602/D/SV/HU), képzési és tanácsadási komomponens vezetése
  • A Magyar Takarékszövetkezet Bank Rt. EU kompetenciaközpontjának kialakítását szolgáló koncepció készítése
  IQSYS Zrt.
  • A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren nyújtandó e-kormányzati szolgáltatások körének meghatározása
  • Az e-kormányzat hatékonyság növelésének perspektívái
  • A MEH-EKK számára végzendő e-government stratégiai felülvizsgálat
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
  • "Szociális bolt hálózat kialakítása hátrányos helyzetű térségekben" megvalósíthatósági tanulmány
  • NFÜ Stratégiai és Értékelési Főosztály szervezet diagnosztika, csapatépítő tréning
  Nemzeti Munkaügyi Hivatal
  • A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Álláskeresői szolgáltatásfejlesztés keretében ügyfél-fejlesztési modell bevezetése keretében, az ügyfél-megismerési módszertan fejlesztése, egységes, széles szakmai bázisú életút, életpálya- napló módszertani kialakítása és munkaerő-piaci összhangvizsgálat kialakítása
  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
  • Stratégiai tanácsadás a TÁMOP, TIOP, ÁROP, KMOP, KEOP, ROP keretében benyújtható pályázatokkal kapcsolatban, projektek előkészítése, pályázatírás, projekt koordináció
  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
  • Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, vezetési tanácsadás, szervezeti felépítés kialakítása, szervezetfejlesztés, szolgáltatási portfólió kialakítása, portál rendszer tervezése
  Alfa-Communication Kft.
  • ROP 3.2 intézkedés "A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása", komplex elemző tanulmány készítése
  Árpád Szakképző Iskola és Kollégium TISZK
  • Árpád Szakképző Iskola és Kollégium TISZK költséghatékonysági tanulmány
  Balatonföldvári Kistérség Turisztikai Egyesület
  • A Balatonföldvári kistérség turisztikai versenyképességének növelése céljából település-szociológiai kutatás készítése
  Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet
  • "A rendőrség működési hatékonyságát érintő területi és szakági indikátor rendszer kifejlesztése az európai kohéziós politika reformjának tükrében" című kutatás előtanulmányának elkészítése
  Demnet Alapítvány
  • Stratégiai workshopok vezetése civil szervezeteknél
  EC-Projekt Kft.
  • "Nem mondunk le senkiről" Új Magyarország Felzárkóztatási Program tervezési módszertan elkészítése
  ELTE
  • Stratégiai fejlesztési programok a szociálpolitikában című szöveggyűjtemény, Elterjedt programalkotási módszerek kritikai ismertetése című fejezet megírása
  Faluműhely Alapítvány
  • LEADER+ hazai bevezetését támogató képzési program, LEADER kézikönyv összeállítása, képzések
  GAMI Consulting Bt.
  • Farm menedzsment képzés tananyagfejlesztés, képzések megtartása
  • Megvalósíthatósági tanulmány a Prímcsoki Kft. vállalkozási tervéhez
  HAND Szövetség
  • Stratégiai workshopok vezetése
  Hydea Consulting Kft.
  • Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) félidei, áttekintő értékelése
  • Elektronikus Közigazgatás Operatív Programot a Nemzeti Digitális Közmű megvalósítási javaslata kapcsán érintő átcsoportosítás és módosítások értékelése
  • "Keretmegállapodások értékelési feladatok ellátására" tárgyú (2008/S 231-307340) ajánlati felhívásra benyújtani kívánt ajánlat részét képező módszertan elkészítése
  Informatikai és Hírközlési Minisztérium
  • Magyar Információs Társadalom Stratégia, agrárinformatikai részstratégiájának elkészítése
  MAGISZ
  • Development of Long-term shared vision on AMI Technologies for a Networked Agri-food sector (AMI@NETFOOD FP6 – 015776)
  MAGOSZ
  • A MAGOSZ által bonyolított NVT tanácsadás szervezeti koordinációs feladatai
  NexCon Technológiai Kft.
  • Nemzeti Munkaügyi Hivatal "Stratégiai menedzsment megvalósítása" projekt
  • Ügyfelek élethelyzeteinek és ahhoz tartozó problémáinak feltárása és megoldási javaslatok megfogalmazása
  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség
  • "Az OMMF kapacitásának fejlesztése a munkahelyi egészség és biztonság javítása, valamint a foglalkoztatás kifehérítése érdekében" tárgyú TÁMOP 2.4.4-2.7.1 kiemelt projekt elkészítése
  Országos Roma Önkormányzat
  • "Szociális gazdaság fejlesztése – Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása" című projekt szakmai előkészítése keretében "Foglalkoztatási lehetőségek az agrárszektorban" című tanulmány elkészítése
  ppt-consulting Kft.
  • Integrált Közigazgatási Ügyfélszolgálat megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, követelmény specifikáció összeállítésa
  Promei Kht.
  • "Nem mondunk le senkiről" zászlóshajó program, stratégiai workshop
  • Új Magyarország Felzárkóztatási Program gazdaságfejlesztési koncepció kidolgozása, kistérségi komplex felzárkóztatási programok tervezése
  • Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP 1.1.5/B kiemelt projekt megvalósíthatósági tanulmányának és közbeszerzés műszaki dokumentációjának elkészítése
  • Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP 1.1.5/B kiemelt projekt minőségbiztosítása
  Seed Alapítvány
  • Stratégiai workshopok vezetése
  Századvég Gazdaságkutató Zrt.
  • A nemzeti élelmiszer branding nemzetközi jó gyakorlatainak értékelése a nemzeti élelmiszerek forgalmának fellendítésére
  • Agrárgazdasági Monitoring havi kiadvány készítése
  Szókratész Külgazdasági Akadémia
  • EU szakértői és pályázatkészítési tréning, a szükséges kompetenciák fejlesztésére alapozva)
  UNDP
  • UNDP Cserehát Program kertében a térség fenntartható fejlesztésére, helyi erőforrásokra alapozott makro projektek generálása, dokumentálása
  Vialto Consulting Kft.
  • Profiling kategóriánként csoportosított szolgáltatási-támogatási eszközcsomagok létrehozása, az ehhez kapcsolódó mérési módszertan kidolgozása és a lehetséges mérőszámok kialakítása