PROJEKTMENEDZSMENT

Projekttervezés

A projekttervezés a fejlesztésekhez szükséges egyik legfontosabb lépés. Részletesen meghatározzuk a projekt cél eléréséhez szükséges tevékenységeket.
A rendelkezésre álló erőforrások alapján elkészítjük az ütemezést, és meghatározzuk a szükséges erőforrásokat. Összeállítjuk a kockázatelemzést és az érintettek elemzését.
A projekt tervezésnél a PMI PMBOK módszertanát alkalmazzuk.

Finanszírozás

A projektek finanszírozásának tervezése az elkészült projektterv alapján lehetséges. A projekt finanszírozás három forrása: saját erő, hitel, pályázat.
A finanszírozás tervezésénél elkészítjük a szükséges dokumentumokat (pl. pályázat) és megtervezzük a projekt finanszírozási tervét.

Projekt megvalósítás

A projekt megvalósításhoz elkészítjük a projektalapító dokumentumot és a projektmenedzsment tervet. A dokumentumokat a PMI PMBOK módszertana alapján állítjuk össze.
A projektmenedzsment terve alapján vállaljuk projektek megvalósításának vezetését. Munkatársainak rendelkeznek több milliárdos projektek tekintetében projektmenedzsment és pénzügyi projektmenedzsment referenciákkal.

Minőségbiztosítás

A projektmegvalósítás fontos feladata a minőségbiztosítás. A minőségbiztosító támogatja a projektmenedzsert, ellenőrzi, hogy a megvalósult folyamatok és termékek megfelelnek-e a projekttervnek. A minőségbiztosításhoz elkészítjük a minőségbiztosítási tervet. A terv alapján végezzük a tevékenységet.

Projekt monitoring

A projekt monitoring a projekt szponzor, vagy más érdekelt szereplő számára segít megismerni az elkészült projektek eredménytermékeit és hatásait. A projekt monitoring a projekt tervek és a stratégai alapján értékeli a megvalósult projekt termékeket. Munkatársaink több mint 1500 projekt monitoring referenciával rendelkeznek.