PÉNZÜGYI TERÜLET

Megvalósíthatósági tanulmányok készítése

A megvalósíthatósági tanulmány keretében megvizsgáljuk az Ön által felfedezett piaci lehetőséget, amit szeretne kihasználni. Bankok, jövőbeni üzleti partnerek, pályázatkiírók érthető okból kérik, előírják, hogy a finanszírozásban nyújtott részvételüket Ön számokkal, tervekkel, stratégiával alapozza meg. Független szakmai vélemény megfogalmazásával mi igazoljuk, hogy a piaci, pénzügyi, gazdálkodási helyzetben valóban megtérüléssel kecsegtet-e a vállalkozása.
Feltárjuk a termékben, folyamatokban, piacban rejlő kockázatokat, segítünk alternatív üzleti modellek kidolgozásában, hogy ötlete megvalósítható, vállalkozása fenntartható legyen.

Projektfinanszírozás

A projektek finanszírozásának tervezése az elkészült projektterv alapján lehetséges. A projekt finanszírozás három forrása: saját erő, hitel vagy pályázat. A finanszírozás tervezésénél elkészítjük a szükséges dokumentumokat (pl. pályázat) és megtervezzük a projekt finanszírozási tervét.

Pénzügyi projektmenedzsment

A pénzügyi projektmenedzsment a projektmenedzser vezetése alatt működik. Feladata a projektterv pénzügyi terve alapján a projekt megvalósításának támogatása. A pénzügyi projektmenedzsment a pályázattal finanszírozott projektek esetében elvégzi mind a projekt, mind a pályázat pénzügyi menedzsmentjét. Munkatársaink több milliárdos projektek pénzügyi menedzsmentjét végezték el sikerrel.

Adótanácsadás

  Tanácsadás vállalkozáshoz társaságok és magánszemélyek részére adózási következmények szempontjából, adótervezés
 • Mielőtt belevág a vállalkozásba, beszéljünk róla! Keressük meg együtt azt a formát, tevékenységet, mely Önnek a legkedvezőbb, a legnagyobb nyereséggel (jövedelemmel) jár a legkisebb kockázat mellett. Számoljuk ki, milyen jövedelem várható és határozzuk meg, milyen szabályokhoz kell igazodnia a tevékenység végzése során.
 • Adótervezés: alternatív megoldások kidolgozása, összehasonlítása az adózási következmények szempontjából.
  Ügyletek, szerződések előzetes adózási minősítése, tanácsadás szerződés megkötéséhez
 • Mielőtt megköt egy bármilyen tárgyú szerződést, tudja-e, hogy milyen adózási következményekkel jár az ügylet? Ha tudja, fel tud készülni rá, ha nem, váratlanul szembesül a nehézségekkel. Lehet, hogy egy mondat vagy egy szó megváltoztatása egyik vagy mindkét szerződő felet előnyösebb helyzetbe hozza.
  Külföldi ügyletek, külföldről származó jövedelmek minősítése
 • Határon átnyúló ügyletek, külföldről vagy külföldön megszerzett jövedelmek esetén a magyar adójog mellett a nemzetközi megállapodásokat, valamint az adott ország előírásait is figyelembe kell vennie a magyar vállalkozásnak, magánszemélynek.
  Adóügyi belső ellenőrzések lebonyolítása
 • Az adózás rendjéről szóló törvény lehetővé teszi, hogy az adózó önellenőrzés keretében javítsa hibáit, ami jóval kisebb (esetleg nulla) ráfordítással jár, mintha a hibákat, hiányosságokat az adóhatóság észrevételezi és bünteti. A belső ellenőrzés rávilágíthat az adózással kapcsolatos általános kockázatokra, szervezési, pénzügyi, személyi javaslatokat fogalmazhat meg, minden esetben a vállalkozás tulajdonosának érdekeivel összhangban.
 • A következetesen végrehajtott belső ellenőrzés növelheti az Ön vállalkozásának biztonságát, csökkentheti a viselt kockázatot, növelheti cégének értékét. Mielőtt megvásárol vagy bekapcsolódik egy működő vállalkozásba, teljes képet kaphat a vállalkozás múltjáról és jól megalapozott döntést hozhat független tanácsadó közreműködésével.
  Illetékekkel, vámmal, támogatásokkal, helyi és ún. kisadókkal kapcsolatos tanácsadás
 • Jelenleg Magyarországon 55 különféle adónem van érvényben, különböző személyi és tárgyi hatállyal. Érdeklődjön, hogy az Ön által végzett gazdasági tevékenység esetében mely adónemek vonatkoznak és azokat milyen módon lehet optimalizálni.